Això és el que sento per la Montserrat Tresserras, pura història viva de la natació de llarga distància en aigües obertes!!

[youtube]AWnQVfJmTAYEsto es lo que siento por Montserrat Tresserras, pura historia viva de la natación de larga distancia en aguas abiertas!!

[youtube]AWnQVfJmTAY