L’hora de la veritat s’apropa i els nervis comencen anar en augment. Malgrat falten alguns detalls per tancar, el mes important ja esta fet. Ahir varem aprofitar el dia per fer les últimes activitats turístiques que em varen servir com a distracció.

Us asseguro que viure les hores prèvies a una aventura com aquesta et desperta infinites emocions. Les visualitzacions estan presents en cada moment del dia i en gran part es centren en l’arribada, un dels moments més emotius i la culminació del repte. Penso en l’actitud mental que tindré durant la prova. Inevitablement sé que hi hauran moments durs, tant sols deixaré que arribin, els acceptaré i hi lluitaré. Connectar amb la meva infantesa, amb l’inexplicable instint primitiu per anar a nedar que des de ben petit vaig sentir , m’ajudarà a no tenir por i a entendre millor l’essència del perquè estic fent tot això.

Pensar en la sortida del sol que vaig presenciar mentre creuava el Canal de Menorca em connectarà directament amb els elements. Visualitzar les cares dels meus nebots rient, el vol ras d’un Corb Marí, o imaginar l’olor dels pins de la Mediterrània em transportarà a casa i em sentiré protegit.

El pare estarà present en tot moment en els meus pensaments. Sé que des d’algun lloc em segueix i també sé que m’estarà esperant a la l’arribada.

 

 

La hora de la verdad se acerca y los nervios empiezan a ir en aumento. A pesar que falten algunos detalles por cerrar, lo más importante ya está hecho. Ayer aprovechamos el día para hacer las últimas actividades turísticas que me sirvieron como distracción.

Os aseguro que vivir las horas previas a una aventura como esta te despierta infinitas emociones. Las visualizaciones están presentes en cada momento del día y en gran parte se centran en la llegada, uno de los momentos más emotivos y la culminación del reto. Pienso en la actitud mental que tendré durante la prueba. Inevitablemente sé que habrá momentos duros, sólo dejaré que lleguen, los aceptaré y lucharé. Conectar con mi infancia, con el inexplicable instinto primitivo para ir a nadar que desde muy pequeño sentí, me ayudará a no tener miedo ya entender mejor la esencia del porqué estoy haciendo esto.

Pensar en la salida del sol que presencié mientras cruzaba el Canal de Menorca me conectará directamente con los elementos. Visualizar las caras de mis sobrinos riendo, el vuelo raso de un Cormorán, o imaginar el olor de los pinos del Mediterráneo me transportará a casa y me sentiré protegido.

Mi padre estará presente en todo momento en mis pensamientos. Sé que desde algún lugar me sigue y también sé que me estará esperando a la llegada.