Feia molts dies que no escrivia al blog i penso que aquesta és una bona ocasió per explicar-vos algunes coses interessants que potser mereixin ser nombrades. La “ressaca” de la Triple Corona ha estat present una bona colla de mesos i és totalment normal. Estar tres anys perseguint un objectiu i finalment aconseguir-lo a vegades pot provocar que apareguin nous escenaris i un s’hagi de re-situar i alhora fer balanç. Tot això es necessari i molt bo per afrontar el futur amb força i valentia, convençut i amb compromís. Durant aquest període meditatiu no he deixat mai d’entrenar, això sí, ho fet sense un objectiu definit, tant sols amb la idea de mantenir-me en forma i el màxim de bé i intentant gaudir de cada braçada. Però des de primers de maig ja estic entrenant focalitzat pel meu nou repte que tindrà lloc a finals d’Agost i que encara no podem fer públic. I alhora també estic treballant de valent amb patrocinadors, sponsors, agències de comunicació… tot aquesta altre part d’aquests reptes que és quasi tant important com entrenar-se cada dia. En resum, estic animat, em sento bé, amb forces i sobretot motivat i il·lusionat. La resta… el Mar dirà, doncs en el fons és ell qui té la última paraula. També em fa molta il·lusió mostrar-vos el cartell del Trainning Camp que l’empresa Link Sports ha organitzat al proper mes de Juny. Ja us avanço ara, que no serà un Training Camp convencional… Fins molt aviat!

Linksports Cartell Miquel Suñer DEFINITIU

Hacía muchos días que no escribía en el blog y pienso que esta es una buena ocasión para explicaros algunas cosas interesantes que quizá merezcan ser nombradas. La “resaca” de la Triple Corona ha estado presente un buen puñado de meses y es totalmente normal. Estar tres años persiguiendo un objetivo y finalmente conseguirlo a veces puede provocar que surjan nuevos escenarios y uno deba re-situarse y a la vez hacer balance. Todo esto es necesario y muy bueno para afrontar el futuro con fuerza y ​​valentía, convencido y con compromiso. Durante este periodo meditativo nunca he dejado de entrenar, eso sí, lo hecho sin un objetivo definido, sólo con la idea de mantenerme en forma y el máximo de bien e intentando disfrutar de cada brazada. Pero desde primeros de mayo ya estoy entrenando focalizado para mi nuevo reto que tendrá lugar a finales de agosto y que todavía no podemos hacer público. Y a la vez también estoy trabajando duro con patrocinadores, sponsors, agencias de comunicación … toda esta otra parte de estos retos que es casi tan importante como entrenarse cada día. En resumen, estoy animado, me siento bien, con fuerzas y sobre todo motivado e ilusionado. El resto … el Mar dirá, pues en el fondo es él quien tiene la última palabra. También me hace mucha ilusión mostraros el cartel del Trainning Camp que la empresa Link Sports ha organizado el próximo mes de Junio​​. Ya os adelanto ahora, que no será un Training Camp convencional … Hasta muy pronto!

Linksports Cartell Miquel Suñer DEFINITIU

It had been many days since I wrote on the blog and I think this is a good opportunity to explain some interesting things that perhaps deserve to be named. The “hangover” of the Triple Crown has been present during some months and this is normal. Being three years pursuing a goal and finally get it, sometimes can result news scenarios and you must find your way again and reconnect with your real wishes. All this is necessary and very good to face the future with strength and courage, conviction and commitment. During this meditative period I have never stopped training, well, I have done it without a goal, only with the idea of ​​keeping myself in a good phisical conditions and trying to enjoy every stroke. But since early May I already trainnig focused in my new challenge that it will take place in late August and we still can not make public. I’m also working hard with sponsors, media agencies… all this other part of challenge is almost as important as everyday training. In short, I’m up, I feel good, with forces and especially motivated and excited. The rest …The Ocean will tell us, because in deep is who will have the last word. Also I am very excited to show you the poster of the Trainning Camp that Link Sports Company has organized next June. I already advance you now that will not be a conventional one… See you soon!

Linksports Cartell Miquel Suñer DEFINITIU