Ja fa poc més de dues setmanes que vaig aterrar a Ciutat del Cap i quasi m’atreveixo a dir que no he parat ni un moment… Aquest lloc és tant absolutament únic que em té totalment abduït… La clau és intentar mantenir l’equilibri entre tot plegat!! Aprendre anglès (el meu objectiu principal), visitar aquest meravellós entorn, entrenar i alhora intentar tenir la sensació que estic de vacances…

El que m’estar sorprenent més d’aquesta Ciutat, és la poca sensació que tinc d’estar en una metròpolis de quasi 3 milions d’habitants. La increïble combinació de natura, ciutat cosmopolita i l’Oceà donen un resultat explosiu. I és que les muntanyes del massis de Table Montain irrompen amb contundència fent que la ciutat quedi dividida en barris. Bokaap, Gardens, Green Point, Sea Point, Waterfront, en son els meus coneguts… però no tant sols això, tant el Port com les platges paradisíaques de sorra blanca, per exemple, també fan acte de presència.

He tingut l’oportunitat de viure la Província Occidental del Cap, Cape Point, Cape of Good Hope, la costa de False Bay i Walker Bay … així com pobles de l’interior com Stellenbosch (capital de les winelands) … Recórrer la costa per les mítiques carreteres M6 per arribar a Cape Point o R44 que porta a Hermanus i des d’on, fàcilment, es poden veure balenes … observar la combinació de paisatges i colors … valls, rius, muntanyes i l’oceà … naturalesa en estat pur i a l’engròs! Zebres, Pingüins, Tortugues gegants, Baboons, aus mai vistes abans…

He vist la posta de sol i la sortida de la lluna plena des Lion ‘s Head … Quina passada! Moments que mai oblidaré …

Sense perdre el contacte amb els entrenaments i aprofitant que sóc aquí, també he pogut compartir molt bons moment amb nedadors mítics de Sud-àfrica: Roger Finch, Theodore Yach, Carina Bruwer … entre d’altres. Sens dubte una de les comunitats de natació de llarga distància en aigües obertes més importants del món. També sorprèn la increïble experiència que tenen amb nedades en aigua freda, ja que aquí la temperatura de l’aigua depèn de les corrents. Ara, que és principi d’estiu, l’aigua està a 11 º C! Estic planejat intentar fer la mítica travessia entre Robben Island i Ciutat del Cap … però ho veig complicat, ja que necessito una finestra on la temperatura pugi una mica més. Veurem si estic de sort!

Hace poco más de dos semanas que aterricé en Ciudad del Cabo y casi me atrevo a decir que no he parado ni un momento … Este lugar es tan absolutamente único que me tiene totalmente abducido … La clave es intentar mantener el equilibrio entre todo! Aprender inglés (mi objetivo principal), visitar este maravilloso entorno, entrenar y al mismo tiempo intentar disfrutar de mis vacaciones…

Lo que me está sorprendiendo más de esta Ciudad, es la poca sensación que tengo de estar en una metrópolis de casi 3 millones de habitantes. La increíble combinación de naturaleza, ciudad cosmopolita y el Océano, dan un resultado explosivo. Y es que las montañas del macizo de Table Montain irrumpen con contundencia haciendo que la ciudad quede dividida en barrios. Bokaap, Gardens, Green Point, Sea Point, Waterfront, son los más conocidos … pero no sólo eso, el Puerto como las playas paradisíacas de arena blanca, por ejemplo, también hacen acto de presencia.

He tenido la oportunidad de vivir la Provincia Occidental del Cabo, Cape Point, Cape of Good Hope, la costa de False Bay y Walker Bay … así como pueblos del interior como Stellenbosch (capital de las winelands) … Recorrer la costa por las míticas carreteras M6 para llegar a Cape Point o R44 que lleva a Hermanus y desde donde, fácilmente, pueden verse ballenas … observar la combinación de paisajes y colores … valles, ríos, montañas y el océano … naturaleza en estado puro y a lo grande! Cebras, Pingüinos, Tortugas gigantes, Baboons, aves nunca vistas antes …

He visto la puesta de sol y la salida de la luna llena al mismo tiempo desde Lion’s Head … Qué pasada! Momentos que nunca olvidaré …

Sin perder el contacto con los entrenamientos y aprovechando que estoy aquí, también he podido compartir muy buenos momento con nadadores míticos de Sudáfrica: Roger Finch, Theodore Yach, Carina Bruwer … entre otros. Sin duda una de las comunidades de natación de larga distancia en aguas abiertas más importantes del mundo. También sorprende la increíble experiencia que tienen en nadar en agua fría, pues aquí la temperatura del agua depende de las corrientes. Ahora, que es principio de verano, el agua está a 11ºC! Estoy planeado intentar hacer la mítica travesía entre Robben Island y Ciudad del Cabo… pero lo veo complicado, pues necesito una ventana donde la temperatura suba un poco más. Veremos si estoy de suerte!

I landed in Cape Town a little over than two weeks ago and I almost dare say I have not stopped even for a moment … This place is so absolutely unique that I have totally abducted to… The key is to try to balance it all! Learning English (my main goal), visit this wonderful place, train and trying to enjoy my vacation …

What is surprising me more of this city, is the little feeling I have of being in a metropolis of nearly 3 million people. The amazing combination of nature, cosmopolitan city and the ocean, give an explosive result. The range of Table Mountain burst forcefully making the city be divided into quarters. Bokaap, Gardens, Green Point, Sea Point, Waterfront, are the most popular … but not only that, the Port and the white sand’s beaches, for example, also are present.

I have had the opportunity to explore the Western Cape, Cape Point, Cape of Good Hope, the coast of False Bay and Walker Bay … and towns like Stellenbosch (capital of the winelands)… Drive along the mythical M6 coastal road reaching Cape Point or the R44 leading to Hermanus from where, easily, whales can be watched… observe the combination of landscapes and colors … valleys, rivers, mountains and the ocean … pure nature! Zebras, penguins, giant tortoises, Baboons, birds never seen before…

I saw the sunset and full moonrise at the same time from the top of Lion’s Head… How cool! Moments I will never forget…

Without losing contact with my workouts and useful that I’m here, I have also been able to share good times with legendary South African swimmers: Roger Finch, Theodore Yach, Carina Bruwer … among others. Certainly one of the most important open water long distance communities in the world. Also I’m surprised by their experience in cold water swims. The water temperature here depends on the currents. Now, it’s the beginning of summer and the water is very cold!! (11°C) I’m planning to swim between Robben Island and Cape Town, so it is one of the most famous swims in all Africa… but look complicated, so I need a window where the temperature increase a bit more. We’ll see if I’m lucky!