Tinc el plaer d’anunciar-vos que Endesa estarà present en el projecte de la Triple Corona en qualitat de patrocinador principal. Sempre he estat molt orgullós de pertànyer a aquest gran grup empresarial on fa més d’11 anys que treballo i a on m’he format com a professional. Realment, i tenint en compte com estan les coses, és inèdit que una empresa s’emocioni i participi activament en el projecte personal d’un dels seus treballadors. Doncs la implicació d’Endesa en la Triple Corona, va més enllà d’una ajuda econòmica per sufragar les despeses pròpies d’aquesta singular activitat, poder conciliar millor la meva vida laboral amb la meva passió esportiva i sobretot, donar-me la oportunitat de fer partícips a la resta de treballadors de tot el què faig, és un autèntic luxe. Avui més que mai, valoro i dono les gràcies per treballar en una empresa com Endesa.

Portar a cap projectes de gran envergadura fa que sovint ho posis tot al “límit” i la teva vida en pateix les conseqüències. Per assolir objectius d’alt nivell el teu entorn t’ha de ser favorable ja que, si a més a més d’haver de lluitar contra les adversitats que implica portar el dia a dia tens impediments afegits, és veritablement impossible. És per això que també vull aprofitar aquesta ocasió per agrair el suport dels meus companys de feina, del meu cap i de tota la gent d’Endesa Girona ja que sempre m’han donat el suport necessari. Ara més que mai puc dir que l’empresa la fan les persones i aquest n’és un clar exemple. Igualment m’agradaria agrair el suport de la meva família, d’en Lluís i en Bernat, de la Natàlia, dels meus amics, de la gent que em segueixen i m’animen i a tots els que d’una manera o altre m’han ajudat a créixer com a persona i com esportista. I finalment, pare, estiguis allà on estiguis, espero que gaudeixis veient tot el que faig, no saps com m’agradaria compartir-ho amb tu.

 

 

 

Tengo el placer de anunciaros que Endesa estará presente en el proyecto de la Triple Corona en calidad de patrocinador principal. Siempre he estado muy orgulloso de pertenecer a este gran grupo empresarial donde hace más de 11 años que trabajo y donde me he formado como profesional. Realmente, y teniendo en cuenta cómo están las cosas, es inédito que una empresa se ​​emocione y participe activamente en el proyecto personal de uno de sus trabajadores. Pues la implicación de Endesa en la Triple Corona, va más allá de una ayuda económica para sufragar los gastos propios de esta singular actividad, poder conciliar mejor mi vida laboral con mi pasión deportiva y sobre todo, darme la oportunidad de hacer partícipes al resto de trabajadores de todo lo que hago, es un auténtico lujo. Hoy más que nunca, valoro y doy las gracias por trabajar en una empresa como Endesa.

Llevar a cabo proyectos de gran envergadura hace que a menudo lo pongas todo en el “límite” y tu vida sufre las consecuencias. Para alcanzar objetivos de alto nivel tu entorno te ha de ser favorable ya que, si además de tener que luchar contra las adversidades que implica llevar el día a día tienes impedimentos añadidos, es verdaderamente imposible. Es por ello que también quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el apoyo de mis compañeros de trabajo, de mi superior y de toda la gente de Endesa Girona ya que siempre me han dado el apoyo necesario. Ahora más que nunca puedo decir que la empresa la hacen las personas y este es un claro ejemplo. Igualmente me gustaría agradecer el apoyo de mi familia, de Luis y Bernat, de Natalia, de mis amigos, de la gente que me siguen y me animan y a todos los que de una manera u otra me han ayudado a crecer como persona y como deportista. Y finalmente, padre, estés donde estés, espero que disfrutes viendo todo lo que hago, no sabes como me gustaría compartirlo contigo.