L’altre dia vaig tenir el privilegi d’escoltar una xerrada d’en Jordi Sargatal que va acabar amb aquesta magnífica frase:

Hi ha una veritat elemental
que afecta tots els projectes
d’iniciativa i que, si s’ignora,
fa fracassar infinitat d’idees
i de plans esplèndids:

I és que en el moment en què
et compromets definitivament,
entra en joc la providència…

Qualsevol cosa que vulguis
o que somniïs que pots fer,
comença-la

La determinació té geni, poder i
màgia.

Comença ara…

J.W. Goethe

 El otro día tuve el privilegio de escuchar una charla de Jordi Sargatal que acabó con esta magnífica frase:

Hay una verdad elemental
que afecta a todos los proyectos
de iniciativa y que, si se ignora,
hace fracasar infinidad de ideas
y de planes espléndidos:

Y es que en el momento en que
te comprometes definitivamente,
entra en juego la providencia …

Cualquier cosa que quieras
o que sueñes que puedes hacer,
empiezala

La determinación tiene genio, poder y
magia.

Empieza ahora …

J.W. Goethe