Emocions intenses en l’últim cap de setmana de l’any… Content d’haver fugit una mica de les celebracions convencionals… A més a més el temps ha estat de la meva part, i és que no podia ser d’altre manera, doncs el meu petit i humil “ritual” d’integració del Mar amb la Muntanya, vessant aigua del mar sobre el Pic del Bastiments, ha estat fet pensant en el bé de la mare naturalesa. Doncs com sempre… quan arribi l’hora de la veritat, l’atzar estarà a les seves mans i prefereixo estar-hi bé ;-). El dissabte vaig nedar 4.000mtrs a 15.0ºC i avui he tingut el privilegi de compartit l’experiència de pujar al Bastiments (2.883mtrs) amb en Jordi Caba (http://jordicaba.blogspot.com/) un crack de l’Sky Runnig. Bons propòsits a tots!!

Emociones intensas en el último fin de semana del año … Contento de haber huidoun poco de las celebraciones convencionales … Además el tiempo ha estado de miparte, y es que no podía ser de otra manera, pues mi pequeño y humilde “ritual” deintegración del Mar con la Montaña, virtiendo agua del mar sobre el Pico del Bastiments, lo he hecho pensando en el bien de la madre naturaleza. Pues como siempre …cuando llegue la hora de la verdad, el azar estará en sus manos y prefiero estarbien con ella ;-). El sábado nadé 4.000mtrs a 15.0 º C y hoy he tenido el privilegio de compartir la experiencia de subir al Bastiments (2.883mtrs) con Jordi Caba (http://jordicaba.blogspot.com/) un crack del Sky runnig. Buenos propósitos a todos!

Intense emotions at the last weekend of the year … Glad to have escaped some conventional celebrations … Also the weather has been next to me, and it could not be otherwise, for my humble little “ritual” of integration of the sea and the mountains, pouring sea water on Peak Bastiments, I have in mind the sake of mother nature. Well, as always … when the moment of truth arribe, luck be on his hands and I’d rather be right with it ;-). On Saturday I swam 4.000mtrs to 15.0 °C and today I had the privilege of sharing the experience of climbing the Bastiments (2.883mtrs) with Jordi Caba (http://jordicaba.blogspot.com/) a crack in the Sky runnig. Good purposes to everyone!