Molt content per la consolidació que esta adquirint aquesta travessia que estic convençut que es convertirà en un clàssic. El seu recorregut la fa única! Agraïr tota la magnífica feina de Nedaelmón, doncs han sigut capaços de materialitzar i millorar una idea que vaig tenir encara no fa ni un any… I sobretot gràcies a tots els que hi heu participat. L’any vinent farem la volta a les Medes, us ho prometo!

[youtube]bgZKKQwhFus

Muy contento por la consolidación que esta adquiriendo esta travesía que estoyconvencido que se convertirá en un clásico. Su recorrido la hace única! Agradecertoda la magnífica labor de Nedaelmón, pues han sido capaces de materializar ymejorar una idea que tuve no hace ni un año … Y sobre todo gracias a todos los quehabéis participado. El año que viene haremos la vuelta a las Medes, os lo prometo!

[youtube]bgZKKQwhFus

Very happy with the consolidation that is taking this crossing that I am sure will become a classic. The route makes it unique! Thank all the wonderful work of Nedaelmón therefore have been able to realize and improve an idea that I had noteven a year ago … I especially thank all those who have participated. Next year we will round the Medes, I promise!

[youtube]bgZKKQwhFus