Molt atens a Jaime Caballero que a mitjans d’agost intentarà creuar el Llac Ness sense neoprè (40km entre 8 i 13ºC). Increïble!

[youtube]-jHAhHEyDQwMuy atentos a Jaime Caballero que a medianos de agosto intentará cruzar el Lago Ness sin neopreno (40km entre 8 i 13ºC). Increíble!

[youtube]-jHAhHEyDQw 

[youtube]-jHAhHEyDQw